Radontester

Efter att ha registrerat radonhalter i våra lägenheter så har mätfirman meddelat oss resultatet. Samtliga lägenheter får fullt godkänt och inga åtgärder behövs.

Mätningen genomfördes på grund av nya lagkrav där radonmängden behöver kontrolleras och säkerställas med tätare mellanrum.

— Styrelsen