Fastighetsskötsel

Föreningen har avtal med SBC – Esplanad när det gäller fastighetsskötsel

Felanmälan:
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kl 07.00-21.00
S
BC Kundtjänst    Tel 0771-722 722

För avhjälpande av fel/serviceuppdrag i lägenhet som faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar debiteras beställaren.

Akuta fel/ Jour:
Låsinväst  Tel 031-80 24

Gäller endast akuta fel vardagar mellan kl 16.00–07.00 samt helger.

Vid brand ring 112