Miljörum

Miljörummet finns i en byggnad vid 39:ans gavel mot Ängkärrsvägen.

Hushållssopor skall vara förslutna och läggas i därför avsedda behållare. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär och placeras på avsedd plats.

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i miljörummet. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

Enligt lag skall el-och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i miljörummet. Även här ansvarar du själv för transport till närmaste miljöstation

OBS Julgranar måste klippas ner och läggas i sopsäckar. De får inte slängas hela i miljörummet!