Om

Grundfakta om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 1985-02-04. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1991-12-09 och nuvarande stadgar registrerades 2007-09-26 hos Bolagsverket.

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter.

Byggnadsår och ytor

Fastigheterna bebyggdes 1968 och består av 4 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är 1968.

Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 5 357 m², varav 4 049 m² utgör lägenhetsyta och 1 308 m² utgör lokalyta.

Lägenheter och lokaler

Föreningen upplåter 57 lägenheter med bostadsrätt och 4 lokaler med hyresrätt.