Energideklaration

Traneredsvägen 35
Energideklarations-ID:575921

Energiprestanda: 116 kWh/m² och år
Radonmätning: Godkänd 2018
Ventilationskontroll (OVK). Godkänd 2013-10-31
Energideklarationen i sin helhet finns hos: Byggnadsägare
Energideklarationen utförd: 2013-11-25

Traneredsvägen 37
Energideklarations-ID:575922

Energiprestanda: 115 kWh/m² och år
Radonmätning: Godkänd 2018
Ventilationskontroll (OVK). Godkänd 2013-10-31
Energideklarationen i sin helhet finns hos: Byggnadsägare
Energideklarationen utförd: 2013-11-25

Traneredsvägen 39
Energideklarations-ID:575919

Energiprestanda: 122 kWh/m² och år
Radonmätning: Godkänd 2018
Ventilationskontroll (OVK). Godkänd 2013-10-31
Energideklarationen i sin helhet finns hos: Byggnadsägare
Energideklarationen utförd: 2013-11-25

Ängkärrsgången
Energideklarations-ID:575920

Energiprestanda: 114 kWh/m² och år
Radonmätning: Godkänd 2018
Ventilationskontroll (OVK). Godkänd 2013-10-31
Energideklarationen i sin helhet finns hos: Byggnadsägare
Energideklarationen utförd: 2013-11-25